Reglement

Krav til gæster:

En gæst kan kun klatre i klubben efter aftale med en af klubbens instruktører:

 1. Sammen med et medlem.
 2. Som medlem af en anden klub tilmeldt DklaFs gæsteordning.

Krav til unge under 18 år:

 1. Børn op til 10 år kan klatre gratis i følge med en voksen, der skal tage det fulde ansvar for barnet.
 2. Unge mellem 7 og 15 år kan få juniormedlemskab og klatre på juniorhold eller sammen med en voksen, der skal tage det fulde ansvar.
 3. Unge mellem 15 og 18 år kan få medlemskab, dog uden mulighed for få døgnadgang.
 4. Kun unge over 15 år må gennemføre sikringskurser. Dog kan yngre børn begynde at lære pensum for sikringskurser og sikre under opsyn af en instruktør.
 5. Der anbefales at børn under 7 år anvender en helkropssele eller når der er nødvendigt.

Krav til brug af klubben:

 1. Mad og drikkevarer må kun nydes i Caféområdet.
 2. Plastflasker med vand må medbringes overalt.
 3. Klubbens udstyr og andre materialer må ikke fjernes fra klubben.
 4. Ved opdagelse af fejl på klatrevæggen eller på udstyr skal de berørte dele øjeblikkelig tages ud af brug og der skal rapporteres til klubbens bestyrelse
 5. I tilfældet af en ulykke eller en nærulykke (potentiel ulykke) skal der rapporteres til sikkerhedsudvalget.
 6. Der opfordres til at erfarne medlemmer holder øje med og hjælper nye medlemmer.

Krav til klatring:

 1. Man klatrer på eget ansvar og disse regler og andre anvisninger fra TFK skal følges.
 2. Man må ikke klatre eller sikre i beruset tilstand.
 3. Der anbefales at man ikke klatrer alene.
 4. Man må ikke opholde sig i direkte faldlinje under en der klatrer.
 5. Der anbefales at man ”spotter” hinanden ved bouldering.
 6. Der anbefales at man binder sig ind i selens indbindingspunkt ved brug af dobbelt ottetalsknude afsluttet med et fiskerknob.
 7. Bundsikring skal anvendes efter behov (anbefales ved en vægtforskel over 15 kg).
 8. Ved toprebsklatring skal rebet altid være klippet ind i to karabiner i topankeret.
 9. Ved førstemandsklatring skal alle hurtigslynger bruges (max. soloklatring til 2. hænger).
 10. Rebet skal helst klippes ind i karabinen når man er ude for sikringspunktet. Undtaget er dog at man skal klippe ind i første hænger så hurtigt som muligt.
 11. Brug ikke væggens metaldele- især hængere-til klatring, da man kan komme alvorligt til skade.

Krav til sikring:

 1. Man skal have gennemført TFK K1 eller have DKlaFs certifikat for Sikringskursus 1 for at kunne sikre ved toprebsklatring.
 2. Man skal have gennemført TFK K2 eller have DKlaFs certifikat for Sikringskursus 2 for at kunne sikre ved eller udføre førstemandsklatring.
 3. Man skal have gennemført TFK K2 eller have DKlaFs certifikat for Sikringskursus 2 for at kunne lave standplads og abseil.

Ved åbne arrangementer skal der være en ansvarlig instruktør tilstede som kan videregive ansvar for sikring til personer som har gennemført TKF K1 eller har DklaFs certifikat for Sikringskursus 1.

Man skal altid have en fastlåst hånd med tommeltotten rund om rebet på den passive del af rebet.

Ved brug af GRIGRI til førstemandssikring skal der anvendes sikringsteknikken som anbefalet af producenten.

Krav til udstyr:

 1. Det anvendte udstyr skal være CE eller UIAA mærket.
 2. Udstyret skal anvendes efter producentens anvisninger.
 3. Der må ikke trædes på eller kastes med klatreudstyr, og det skal lægges i en pose/kasse efter brug.
 4. Der må kun anvendes syede slynger.
 5. Ottetal eller lignende må ikke anvendes til sikring.

Ved brug af ottetal til abseil skal der anvendes en uafhængig klemknude.

Klubbens reb må bruges af alle klubbens medlemmer til klatring i klubben faciliteter. Der må både toprebes og førstemandsklatres på klubbens reb.

Du låne sele, karabin og bremse af klubben.

Regler for brug af autobelay:

 1. Man skal som minimum have fuldført Sikringskursus 1 (K1) for at kunne bruge autobelay på egen hånd.
 2. Medlemmer med K1 kan godkende andre til at bruge autobelay ved at påtage sig ansvaret for at kontrollere påsætning af selen og indbinding med karabin.
 3. Autobelay skal kontrolleres hver gang inden klatring påbegyndes ved at hive i ståltråden og se om der er modstand.
 4. Karabinen skal indbindes i selens arbejdsløkke.
 5. Autobelayens ståltråd skal være stram hele tiden under klatring.
 6. Der må ikke klatres ovenover autobelay således at ståltråden er løs.

Overtrædelser:

Ved overtrædelse af sikkerhedsreglerne kan bestyrelsen pålægge følgende sanktioner: påtale, udelukkelse fra klubben.

Er man usikker skal man altid spørge om hjælp!