Nøglebrik

For at kunne få en nøglebrik til Thy Friluft & Klatreklub, skal nedenstående regler overholdes:

Regler for udlevering af nøglebrik.

 • Man skal være medlem af Thy Friluft & Klatreklub, og fyldt 18 år, have været medlem i minimum 2 måneder, og have minimum sikringskursus 1 for at kunne få adgang til klubben via nøglebrik.
 • Nøglebrikken er personlig.
 • Hvis medlemskabet af Thy Friluft & Klatreklub ophører, skal nøglebrikken afleveres tilbage til Thy Friluft & Klatreklub og nøgleansvarlige skal underrettes.
 • Klubbens sikkerhedsregler skal naturligvis overholdes.
  Hvis man er den der åbner, har man også ansvaret for at der bliver låst. Hvis der er andre medlemmer uden nøglebrik i klubben, skal disse forlade klubben når der låses.
 • Der skal altid være minimum 2 personer tilstede når der klatres på topreb.
 • Nøglebrikken bestilles ved at sende en mail til jan@klatreklub.dk
 • Når klubben forlades, skal man fysisk kontrollere at alle 5 udgange er låst (tjekkes ved at tage i håndtaget):

 1. Vindue i boulder-rum
 2. Dør til toilet/ungdomsskole i klatrehallen
 3. Ydredør i klatrehal
 4. Døren til Snedsted Hallen
 5. Hoveddøren 

 • Hoveddøren lukkes og brik holdes midt for kodetastetur så døren låses. 
 • Adgang til klubbens lokaler samt toilet kan ske 24/7.

Sker der brud på disse regler, kan nøglebrikken spærres øjeblikkeligt og i særligt alvorlige tilfælde kan medlemmet bortvises fra klubben.