Generalforsamling

Referat fra generalforsamling onsdag den 22. marts 2017: Klik her

Referat fra generalforsamling onsdag den 21. marts 2018:Klik her

Referat fra generalforsamling onsdag den 06. marts 2019:Klik her

Referat fra generalforsamling onsdag den 06. marts 2020:Klik her

Referat fra generalforsamling onsdag den 06. marts 2021:Klik her

Referat fra generalforsamling onsdag den 23. marts 2022:Klik her